16,5 jaar

Jongeren mogen vanaf 16 jaar het theorie-examen voor de auto afleggen. De geldigheid van het theoriecertificaat wordt verlengd naar 1,5 jaar. Vanaf 16 jaar en 6 maanden mogen jongeren starten met het volgen rijlessen. Het examen mag afgelegd worden vanaf 17 jaar.

Nadat de jongere het praktijkexamen met succes heeft afgerond mag hij tot zijn 18 de verjaardag alleen autorijden onder begeleiding van een coach. Jongeren melden zich aan via de website www.2toDrive.nl door een begeleidingspas aan te vragen. Op deze pas komen de namen van de coaches van de jongeren. Zij kunnen maximaal vijf begeleiders opgeven.

Coaches

De coach fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig, een coach is geen rij-instructeur, hij geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. De jongere heeft immers zijn rijbewijs al gehaald. In het buitenland is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft.
Aan de coaches worden de volgende eisen gesteld:

  • De coach moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een nederlands (Rijbewijs B ) en minimaal 27 jaar oud zijn.
  • De coach moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.
  • De coach mag vier jaren voorafgaand aan de aanvraag van de begeleiderspas geen strafrechtrlijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad.
  • De coach mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad.
  • De coach mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad.
  • De coach mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden.